top of page

Vereniging

Wij zijn een vereniging met statuten en een bestuur. Daarnaast zijn er werkgroepen.

Eenmaal per jaar houden we een plenaire vergadering, waarin we de jaarrekening vaststellen, de kascommissie dechargeren, het budget voor het komende jaar bepalen en stemmen over diverse zaken. Ook kiezen we indien nodig nieuwe bestuursleden.
De werkgroepen geven verslag van hun activiteiten. Zij houden in de loop van het jaar hun eigen vergaderingen.
bottom of page